◍ Polargraphy

Areeiro | Ballpoint pen on paper | Fabriano 1264 200g, 297x420mm

Areeiro | Areeiro
Esferográfica em papel | Ballpoint pen on paper (Fabriano 1264 200g, 297x420mm)
[-]