◍ Polargraphy

Euphemia | Ballpoint pen on paper | Canson 200g acid free paper, 297x420mm

Euphemia | Euphemia
Esferográfica em papel | Ballpoint pen on paper (Canson 200g acid free paper, 297x420mm)
[-]