◍ Polargraphy

Eutropia | Ballpoint pen on paper | Canson 200g acid free paper, 297x420mm

Eutropia | Eutropia
Esferográfica em papel | Ballpoint pen on paper (Canson 200g acid free paper, 297x420mm)
[-]